Disclaimer

 

De op deze website www.ego-cosmetics.nl getoonde informatie is door EGO cosmetics met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. EGO cosmetics verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door EGO cosmetics worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

EGO cosmetics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. EGO cosmetics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van EGO cosmetics opgenomen informatie en tarieven.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij EGO cosmetics. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EGO cosmetics.

Verwijzingen naar sites die niet door EGO cosmetics worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel EGO cosmetics uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door EGO cosmetics worden onderhouden wordt afgewezen.

EGO cosmetics garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

EGO cosmetics, haar werknemers, vertegenwoordigers, handelspartners en de auteur van deze disclaimer zijn beschermd tegen en gevrijwaard van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

copyright 2007 - 2017 EGO cosmetics